Ministerstwo Sprawiedliwości rezygnuje z wprowadzenia postępowań informacyjnych – najbardziej kontrowersyjnego elementu zapowiadanej nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Na czym miały polegać postępowania informacyjne?

Założeniem projektu było, aby przed nadaniem biegu postępowaniu rozwodowemu, w którym stronami są małżonkowie posiadający małoletnie dzieci obowiązkowy był udział w postępowaniu informacyjnym. Celem postępowania informacyjnego miało być – w najbardziej optymistycznej wersji miało być wycofanie powództwa, a jeśli nie wycofanie powództwa to przynajmniej wypracowanie pomiędzy małżonkami porozumienia w zakresie opieki czy alimentów na małoletnie dzieci. 

Postępowania informacyjne miały trwać przynajmniej miesiąc, a bez ich przeprowadzenia nie można byłoby procedować sprawy rozwodowej. 

Czy postępowania informacyjne to nowość?

Postępowania informacyjne nie są nowością, wskazać należy, iż do 2005 r. funkcjonowały na gruncie prawa rodzinnego postępowania pojednawcze spełniające identyczną rolę. Z uwagi na brak powodzenia tego rozwiązania – odsetek osób wycofujących pozew rozwodowy był znikomy – zrezygnowano z tego rozwiązania

Dlaczego wycofano się z postępowań informacyjnych?

Sąd rodzinny winien kierować się dobrem dziecka. Zdaniem ekspertów wprowadzenie postępowań informacyjnych nie przyniosłoby oczekiwanego efektu – małżonkowie nie dochodziliby do porozumienia, a samo postępowanie informacyjne mogłoby jedynie wydłużyć proces rozwodowy i eskalować – istniejący już najczęściej – konflikt.

#

Comments are closed