W czasie ograniczonej pracy sądów mediacje są skuteczną alternatywą rozwiązywania sporów. Adw. Iwona Zygmunt-Kamińska posiada tytuł mediatora sądowego nadany przez […]