Czy jest możliwe obniżenie alimentów w związku z epidemią COVID-19 i wynikającą z niej trudną sytuacją finansową osób zobowiązanych do alimentacji? Co może stanowić podstawę do obniżenia alimentów i czy w czasie pandemii można wystąpić do sądu z takiem wnioskiem? Dzisiaj odpowiadam na kolejne, najczęściej zadawane pytanie przez naszych Klientów.

Zapraszam do lektury.

CZY JEST MOŻLIWE OBNIŻENIE ALIMENTÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 I WYNIKAJĄCĄ Z NIEJ TRUDNĄ SYTUACJĄ FINANSOWĄ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH DO ALIMENTACJI?

Co do zasady jest to możliwe, choć oczywiście wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd, badając zasadność takiego żądania, będzie ustalał czy doszło do zmiany stosunków uzasadniających zmianę. Przez zmianę stosunków rozumie się zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania.

Oznacza to, że w sytuacji, w której wynagrodzenie zobowiązanego do alimentacji, zostało obniżone, utracił on możliwość zarobkowania (np. prowadził działalność, której prowadzenie jest w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zakazane), czy też jego dochody uległy obniżeniu wskutek utraty czy zmiany warunków kontaktów handlowych, może on domagać się obniżenia alimentów.

Niezależnie od powyższego, epidemia może mieć także wpływ na ukształtowanie kosztów utrzymania osób uprawnionych do alimentacji. Dzieci nie uczęszczają do placówek edukacyjnych, których czesne jest niekiedy niższe niż w czasie prawidłowego funkcjonowania, zajęcia dodatkowe są odwoływane, znacznie obniżone są także wydatki związane z rozrywką, a koszty wyjazdów wakacyjnych w ogóle nie istnieją. To również może być podstawą do obniżenia świadczeń alimentacyjnych.

W takiej sytuacji zachęcamy strony do próby porozumienia i poszukiwania tymczasowych rozwiązań. Pomocna może być w tym zakresie mediacja z udziałem bezstronnego mediatora. W przypadku rozbieżnych stanowisk i braku możliwości porozumienia, osoba zobowiązana do alimentacji może wystąpić do sądu z pozwem o obniżenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez obniżenie alimentów na czas trwania postępowania. Wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany niezwłocznie na posiedzeniu niejawnym, co powinno pomóc w uzyskaniu szybkiej pomocy. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na trwającą epidemię, funkcjonowanie sądów jest ograniczone.

Powyższy wpis na blogu nie jest poradą prawną – każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, dlatego zapraszamy do kontaktu. Udzielamy konsultacji on-line, prowadzimy mediacje on-line, prowadzimy także postępowania sądowe.

adw. Iwona Zygmunt-Kamińska

#praworodzinne #alimenty #COVID19 #prawo #familylaw

#

Comments are closed