adwokat rodzinny

WŁADZA RODZICIELSKA

Jeżeli rodzice potrafią się porozumieć w sprawach dotyczących dzieci, zasadą jest wykonywanie pełnej władzy rodzicielskiej przez obojga rodziców – tj. wspólne podejmowanie wszelkich decyzji w istotnych sprawach dzieci (m.in. edukacja, leczenie).

W sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami, często pojawia się kwestia uregulowania zasad wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Zdarza się bowiem, że wskutek silnego sporu, także wykonywanie władzy rodzicielskiej jest utrudnione np. jeden z rodziców utrudnia podejmowanie decyzji tj. jak wybór szkoły czy wyrobienie dziecku paszportu. W takich wypadkach rodzic będący stałym opiekunem często decyduje się na wystąpienie do sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi.

Do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść w wypadkach szczególnych, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać orzeczone przez sąd, gdy nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. przewlekła, nieuleczalna choroba) lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (np. porzucenie, stosowanie przemocy).

Należy pamiętać również, że sąd może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub ją przywrócić.

Jak możemy pomóc?

Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw, których przedmiotem jest ograniczenie lub pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej. Potrafimy pomóc każdej ze stron konfliktu.

Nie boimy się nawet najtrudniejszych spraw, mamy wieloletnie doświadczenie w tej materii, pracujemy ze specjalistami (detektywami, psychologiem), służymy wsparciem na każdym etapie sprawy.