ADWOKAT RODZINNY

SEPARACJA

Kiedy małżonkowie uważają, że istnieje szansa na naprawienie związku w przyszłości, lub też nie akceptują z różnych przyczyn rozwodu, istnieje możliwość wystąpienia do sądu o orzeczenie separacji.

W przypadku jej orzeczenia, małżeństwo nadal trwa i żaden ze współmałżonków nie może go zawrzeć z inną osobą. Wskutek separacji powstaje jednak pomiędzy małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej.

Decyzja czy warto wystąpić o orzeczenie separacji, czy lepsze byłoby żądanie orzeczenia rozwodu, należy oczywiście do klienta. Niemniej jednak, udzielając merytorycznego wsparcia oraz dzieląc się dotychczasowym doświadczeniem w tym zakresie, pomagamy ją podjąć, a następnie przeprowadzić przez wszystkie wybranego postępowania.