ADWOKAT RODZINNY

OPIEKA NAPRZEMIENNA

Dość nową, budzącą nadal wiele kontrowersji, instytucją w polskim prawie rodzinnym jest opieka naprzemienna. Polega ona na sprawowaniu opieki nad dzieckiem naprzemiennie przez każdego z rodziców (najczęściej tydzień na tydzień).

By taki system opieki mógł realizować swoje cele, tj. zapewnić możliwość najlepszego rozwoju dziecka, przy jednoczesnym budowaniu równie bliskich relacji z każdym z rodziców, konieczne jest porozumienie pomiędzy rodzicami. Orzeczenie systemu opieki naprzemiennej w sytuacji konfliktu rodziców jest niemożliwe, byłoby bowiem niezgodne z dobrem dziecka.

Co z alimentami?

Panuje powszechne przekonanie, że przy opiece naprzemiennej nie ustala się alimentów. Każdy z rodziców ponosi przecież połowę kosztów utrzymania dziecka, ponieważ zajmuje się nim na pół z drugim rodzicem. Tak oczywiście może być.

Są jednak sytuacje, kiedy alimenty są zasądzane pomimo orzeczenia opieki naprzemiennej. Kiedy tak się dzieje?

Otóż, może dojść do zasądzenia alimentów (i tak na ogół się dzieje), celem wyrównania poziomu życia dziecka u obojga rodziców, w sytuacji, w której istnieje znaczna dysproporcja w zarobkach rodziców. Druga przypadek dotyczy sytuacji, kiedy rodzice umawiają się że stałe koszty (np. czesne za szkołę, zajęcia dodatkowe, pakiet medyczny etc.) będzie pokrywał jeden z rodziców, drugi zaś będzie przekazywał mu tytułem alimentów na dziecko połowę tej kwoty.

Jak możemy pomóc:

Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, w których rodzice decydowali się na opiekę naprzemienną. Nasz udział polega na ogół na negocjowaniu z drugą stroną warunków porozumienia wychowawczego, ustaleniu wszelkich zasad sprawowania takiej opieki, świadczeń alimentacyjnych, a także poprowadzenie sprawy sądowej tak, by wyrok sądu odzwierciedlał ustalenia zawarte w porozumieniu.

Co w sytuacji kiedy druga strona nie zgadza się na opiekę naprzemienną?

Jeżeli rozmowy, negocjacje bądź nawet mediacje rodzinne nie przynoszą porozumienia rodziców w tym zakresie, zalecamy wówczas dochodzenie ustalenia przez sąd szerokich kontaktów z dzieckiem (oczywiście w sytuacji kiedy naszym klientem jest rodzic, który nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem).