ADWOKAT RODZINNY

MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA

W sytuacji rozstania rodziców, jednym z częstych problemów jest ustalenie, przy z którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce zamieszkania. W sytuacji kiedy rodzice nie potrafią dojść w tym zakresie do porozumienia, konieczna jest ingerencja sądu.

Postępowanie dotyczące ustalenia miejsca zamieszkania dziecka bywa niezwykle trudne – sąd musi wyważyć, który z rodziców daje lepszą gwarancję należytego sprawowania opieki, a także zapewnienia dziecku najlepszych warunków do rozwoju. W tej kwestii sąd najczęściej posiłkuje się dowodem z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, bądź biegłych pedagogów i psychologów, którzy pomagają w ocenie predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych każdego z rodziców.

Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw dot. rozstrzygnięcia w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej jednak kwestie te są elementem postępowania rozwodowego.