adwokat rodzinny

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA (INTERCYZA)

W naszym kraju zdecydowanie wśród małżeństw dominuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Niemniej jednak należy pamiętać, że jeszcze przed ślubem można wprowadzić rozdzielność majątkową. W niektórych sytuacjach może to być dobre rowiązanie. Również na każdym etapie małżeństwa można zawrzeć umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Dla zawarcia takiej umowy wymagana jest forma aktu notarialnego.

Jeżeli w czasie trwania małżeństwa jednemu z małżonków zależy na wprowadzeniu ustroju rozdzielności majątkowej, a drugi nie wyraża na to zgody, można wystąpić do sądu z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Sąd ustanowi taką rozdzielność, gdy uzna, że zaistniały ku temu ważne powody. W wyjątkowych przypadkach można nawet domagać się jej ustanowienia z datą wsteczną.

Z mocy samego prawa rozdzielność majątkowa powstaje z chwilą rozwodu, orzeczenia separacji, ubezwłasnowolnienia, a nawet w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Warto pamiętać, że oprócz wspólności majątkowej małżeńskiej i rozdzielności majątkowej, istnieją jeszcze inne ustroje majątkowe, które mogą być w danej sytuacji korzystne.

Pomożemy w dobraniu odpowiedniego rozwiązania oraz we wdrożeniu tego rozwiązania w życie. Współpracujemy z notariuszami, zapewniając tym samym kompleksową usługę w tym zakresie.