adwokat rodzinny

ALIMENTY

Najczęściej alimenty kojarzą się z koniecznością zapewnienia utrzymania małoletniemu dziecku. I faktycznie, sprawy dotyczące alimentacji dzieci są najczęstszym rodzajem spraw alimentacyjnych, z jakimi spotykamy się w codziennej praktyce. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Przypominamy również, że obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady obciąża krewnych w linii prostej (dziadków, rodziców, dzieci), a także rodzeństwo.

W sprawach rozwodowych czy o separację możemy mieć także do czynienia z rozstrzyganiem obowiązku alimentacyjnego należnego od jednego na rzecz drugiego (rozwiedzionego) małżonka. Przesłanki orzeczenia alimentów od małżonka zależą od rozstrzygnięcia w zakresie winy w rozkładzie pożycia.

Trzeba pamiętać, że nie ma możliwości zniesienia obowiązku alimentacyjnego w drodze porozumienia pomiędzy stronami.

Co bierze pod uwagę Sąd ustalając alimenty?

  • możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do alimentacji (sąd bierze pod uwagę nie tylko dochody, ale także m.in. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czas, którym obowiązany dysponuje, stan majątkowy);
  • wysokość wydatków związanych z zaspokojeniem usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej (m.in. wyżywienie, koszty edukacji, opieka medyczna, odzież i obuwie rozrywka, koszty mieszkaniowe etc.);
  • jeżeli mamy do czynienia z alimentami na rzecz małoletniego – również zakres osobistych starań w opiece i wychowaniu dziecka.

Mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw alimentacyjnych. Pomagamy klientom w uzyskaniu korzystnego dla nich rozstrzygnięcia w tym zakresie – zarówno po stronie uprawnionej, ale i zobowiązanej do alimentacji. Działamy profesjonalnie i rzetelnie, bardzo dokładnie analizując wszelkie dowody przedłożone przez drugą stronę.